Tai Crwn Nantyglo

Mae casgliad Tai Crwn Nantyglo yn grëir unigryw o’r Chwyldro Diwydiannol. Fe’i adeiladwyd tua 1816 gan Joseph a Crawshay Bailey, Haearnfeistri Gweithfeydd Haearn Nantyglo, fel lloches amddiffynadwy rhag gwrthryfel arfog gan eu gweithlu. Yn syml, dyma oedd y castell preifat olaf a adeiladwyd ym Mhrydain. 

Does dim safle arall yng Nghymru yn ein hatgoffa mewn modd mor amlwg o’r gwrthdaro rhwng Haearnfeistri a’r gweithlu. Mae’r tyrau’n symboleiddio’r terfysg cymdeithasol a arweiniodd at Wrthryfel y Siartwyr a fyddai yn y pen draw yn creu’r symudiad Lafur fodern. 

Mae Tai Crwn Nantyglo a’r adeiladau amaethyddol cysylltiedig yn adeiladau rhestredig Gradd II*. Mae’r safle dan berchnogaeth breifat ond gellir ei weld o’r ffordd.

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23 6DN  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk