Ysbrydoli I Weithio

Yn y prosiect 16-24 a gyllidir gan y Gronfa Gymdeithasol Ewrop gyda gweithwyr ieuenctid yn cefnogi pobl ifanc 16-24 oed ym Mlaenau Gwent i sefydlu a chynnal lleoliad mewn mwy o ddysgu, hyfforddi neu gyflogaeth. Mae pobl ifanc yn creu cynlluniau gweithredu unigol i gyrraedd eu potensial.

Mae gweithgareddau'n cynnwys sesiynau cefnogi un-i-un, gweithgareddau grŵp strwythuredig a chlybiau/grwpiau mynediad agored.

 

Gwybodaeth Gyswllt

Ben Arnold
NEETS Projects Manager 

Ffon: 01495 357864
Ffon: 07791443612
E-bost: Ben.Arnold@blaenau-gwent.gov.uk