Ysbrydoli i Gyflawni

- Rhaglen mewn ysgolion uwchradd gyda'r nod o wella presenoldeb, cyrhaeddiad, ymddygiad a lles pobl ifanc (11-16) ar draws Blaenau Gwent.

- Rhaglen ysgol gynradd gyda'r nod o helpu disgyblion blwyddyn 6 i drosglwyddo i'r ysgol uwchradd. Darparu cymorth trwy amrywiaeth o ddulliau a sicrhau bod pobl ifanc yn teimlo'n hyderus ac yn gadarnhaol wrth wneud y cyfnod pontio hwn.

- Iechyd a Lles - Mae ein gweithwyr iechyd a lles yn cefnogi pobl ifanc gyda'u hiechyd meddwl, corfforol ac emosiynol gydag amgylchedd yr ysgol.

 - 16 + - Helpu pobl ifanc 16-24 oed ym Mlaenau Gwent i sefydlu a chynnal lleoliad mewn dysgu pellach, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Gwybodaeth Cyswllt

Stephanie Watkins

Ysbrydoli 2 Cyflawni Arweinydd Tîm

Ffon: 01495 355690
E-bost: Stephanie.Watkins@Blaenau-Gwent.gov.uk