Newyddion Sy'n Torri

Ysbrydoli I Gyflawni

Yn y prosiect 11-16 a gyllidir gan y Gronfa Gymdeithasol Ewrop gyda gweithwyr ieuenctid yn ysgolion uwchradd Blaenau Gwent a’r Uned Cyfeirio Disgyblon i wella presenoldeb, cyrhaeddiad, ymddygiad ac iechyd a llesiant. Mae pobl ifanc yn creu cynlluniau gweithredu unigol i gyflawni eu potensial.  

Mae gweithgareddau’n cynnwys sesiynau cefnogaeth un-i-un, gweithgareddau grŵp wedi’u strwythuro a chlybiau/grwpiau mynhediad agored.

Contact Information

Julia Swallow-Edwards 

Ffon: 01495 355690
Ffon: 07817 760771
E-bost: julia.swallow-edwards@blaenau-gwent.gov.uk