Newyddion Sy'n Torri

Tîm Ieuenctid Datgysylltiedig

Mae Gwaith Ieuenctid Datgysylltiedig yn ein caniatáu i gwrdd ac ymrwymo gyda phobl ifanc ble maen nhw fel arfer yn treulio’u hamser hamdden ym Mlaenau Gwent y tu allan i amser yr ysgol.  Gallai hyn fod ar y strydoedd, mewn caffis a pharciau neu mewn gorsafoedd trên a bysys.

Ein nod: 

  • Helpu pobl ifanc gyrraedd eu potensial
  • Gweithio fel eiriolwyr dros bobl ifanc
  • Cynorthwyo pobl ifanc gydag unrhyw broblemau sy’n eu hwynebu
  • Cynnig cyngor a chefnogaeth ar opsiynau ehangach yn ymwneud â rhagolygon addysg, hyfforddiant a chyflogaeth. 

Rydym hefyd yn trefnu amrediad o weithdai, gweithgareddau a digwyddiadau hwylus sy’n rhad ac am ddim i gymryd rhan ynddynt.

Felly os welwch ein timau ar y stryd – galwch heibio i ddweud helo! 

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Youth Service, Greg Morgan

Rhif Ffôn:01495 355674 / 07970 208727

Cyfeiriad e-bost: greg.morgan@blaenau-gwent.gov.uk