Newyddion Sy'n Torri

Gwybodaeth Ieuenctid

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth Ieuenctid 11 i 25 yn gyfrinachol a diduedd gyda gwybodaeth gyfredol a chyfarwyddyd ar ystod eang o faterion wedi’i ddarparu gan staff cyfeillgar, cymwynasgar a dibynadwy.

Mae’r gwasanaeth ei hun yn gyfleuster cyfeirio ar gyfer asiantaethau cyfeirio, mudiadau a phrosiectau yn yr ardal sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth Ieuenctid yn gweithio ochr yn ochr â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a nifer o fudiadau ieuenctid eraill i hyrwyddo’r 10 hawl cyffredinol a darparu gwybodaeth fel bod pobl ifanc yn gallu gwneud eu penderfyniadau hysbys eu hunain ar y materion sy’n bwysig iddynt.

Gwybodaeth Gyswllt

Gavin Townsend

Swyddog Gwybodaeth Ieuenctid

Sefydliad Glynebwy, Heol yr Eglwys, Glynebwy, NP23 6BE

Ffôn: 01495 355811  

Cyfeiriad e-bost: youth.service@blaenau-gwent.gov.uk

Cyfeiriad e-bost: Gavin.townsend@blaenau-gwent.gov.uk