Newyddion Sy'n Torri

Clybiau Ieuenctid

Mae gan Wasanaeth Ieuenctid Blaenau Gwent bedwar Clwb Ieuenctid sy’n rhedeg yn ystod y tymor gan roi cyfle i bobl ifanc wneud ffrindiau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau hwyl.

Mae ein clybiau ieuenctid: 

  • Ar agor i unrhyw un 11 i 25 oed
  • Yn cael eu rhedeg gam Weithwyr Ieuenctid cymwys
  • Yn llawn digwyddiadau a gweithgareddau gwych bob wythnos
  • Yn lleoedd hwyl a diogel
  • Yn lleoedd gwych i gwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau 

Darperir y gweithgareddau sy’n seiliedig mewn canolfannau yn: 

Clwb Ieuenctid Abertyleri 

Station Hill, Abertyleri, NP13 1UJ

Ar agor dydd Llun a dydd Mercher 6pm - 8.00pm  
 

Clwb Ieuenctid Brynteg Clwb Ieuenctid

Brynteg Terrace, Glynebwy, NP23 6NA

Ar agor dydd Llun a dydd Mercher 6pm - 8.00pm  

Clwb Ieuenctid Cwm

Canolfan Gymunedol Cwm, Canning Street, Cwm, Glynebwy, NP23 7RD

Ar agor dydd Llun a dydd Mercher 6pm - 8.00pm

Gwybodaeth Gyswllt

Greg Morgan

Rhif Ffôn: 01495 355674 / 07970 208727

Cyfeiriad e-bost: greg.morgan@blaenau-gwent.gov.uk