Cau Ysgolion

Pe byddai ysgol ar gau e.e. oherwydd llifogydd/tywydd gwael, caiff y manylion a’r rheswm ynghyd â gwybodaeth gyswllt berthnasol ei rhoi islaw.

Pe byddai ysgol ar gau oherwydd tywydd gwael, gall ysgolion yn awr ddarparu dysgu cyfunol/ar-lein, holwch ysgol eich plentyn i gael mwy o fanylion.

ar agor

ar agor

Gwybodaeth Cyswllt

ar agor

Gwybodaeth Cyswllt

ar agor

Gwybodaeth Cyswllt

ar agor

Gwybodaeth Cyswllt

ar agor

Teaching has moved to blended learning

Gwybodaeth Cyswllt

ar agor

Gwybodaeth Cyswllt

ar agor

ar agor

Gwybodaeth Cyswllt

ar agor

Gwybodaeth Cyswllt

ar agor

Gwybodaeth Cyswllt

ar agor

Gwybodaeth Cyswllt

ar agor

This is a test school.

Gwybodaeth Cyswllt