Gostyngiadau Treth Gyngor

Mae’ch bil treth gyngor llawn yn seiliedig ar o leiaf dau oedolyn yn byw mewn cartref; fodd bynnag mae rhai preswylwyr sydd wedi’i heithrio o hyn. Os mai dim ond un person yn y cartref sy’n atebol o dalu’r Dreth Gyngor, bydd y bil yn cael ei ostwng gan 25%. Nid yw’r oedolion canlynol yn cael eu cyfri yn nifer yr oedolion sy’n byw yn y cartref . Cliciwch ar y dolenni canlynol i lawrlwytho’r ffurflen gais briodol:

Dyfarnir disgowntiau person sengl pan mae dim ond un person dros 18 oed sy’n byw yn y cartref.

Os ydych yn credu y gallech fod yn gymwys, cysylltwch ag adran y dreth gyngor.

Os yw’ch amgylchiadau’n newid a’ch bod ddim bellach yn gymwys am ostyngiad, rhaid i chi roi gwybod i ni yn syth er mwyn osgoi talu dirwy.

Gwybodaeth Gyswllt

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Adran y Treth Gyngor
Ffôn - (01495) 355212
Ffacs - (01495) 356132

Post - Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent Y Swyddfeydd Cyffredinol  Heol Gwaith Dur Glynebwy NP23 6DN

E-bost : CTax@blaenau-gwent.gov.uk