Disgownt Person Sengl

Gallwch gael 25% oddi ar eich bil lle mai dim ond 1 oedolyn 18 oed neu drosodd sy’n breswyl yn yr eiddo.

Cysylltwch â’r Adran Treth Gyngor os gwelwch yn dda os credwch y gallech fod yn gymwys am ddisgownt person sengl.

Mae’n rhaid i chi hysbysu’r Adran Treth Gyngor ar unwaith os yw’ch amgylchiadau’n newid ac nad oes gennych bellach hawl i ddisgownt ei osgoi wynebu cosb.

Gwybodaeth Gyswllt

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Adran y Treth Gyngor
Ffôn - (01495) 355212
Ffacs - (01495) 356132
Post - Adran y Treth Gyngor, Adeiladau’r Cyngor, Canolfan Ddinesig, Glynebwy, Gwent NP23 6XB
E-bost : CTax@blaenau-gwent.gov.uk