Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Pennaeth Cymuned Ddysgu 3-16 pob oed Abertyleri

Arbenigydd Cynnyrch - Systemau

Swyddog Prosiect – Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar

Gweithiwr Cymdeithasol

Cydlynydd Plant sy'n Derbyn Gofal

Cogydd (Peripatetig)

Cymhorthydd Arlwyo (Peripatetig)

Uwch Archwilydd

Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaethau Plant

Gweithiwr Cymdeithasol

Cynghorydd Adnoddau Dynol

Gweithiwr Teulu Cymunedol

Swyddog Budd-daliadau

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk