Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Uwch Beiriannydd (Dylunio - Gwasanaethau Adeiladu Mecanyddol)

Swyddog Arweiniol – Gwella Ysgolion

Arweinydd Tîm Unedau Diwydiannol

Ecolegydd

Swyddog Stadau

Cyfreithiwr – Ymgyfreitha a Chymorth Cyffredinol

Swyddog Cymorth Cynnal a Chadw

Swyddog Perfformiad

Swyddog Cefnogaeth Adnoddau Dynol

Rheolwr Gwasanaeth – Gwasanaethau Cymunedol

Swyddog Perfformiad

Swyddog Datblygu Busnes – Canol Trefi

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes - Lefel 3

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes - Lefel 3

Gweithwyr Ieuenctid Ysbrydoli i (Addysg Amgen)

 

Gweithwyr Glanhau (x4)

 

Gweithwyr Glanhau (x23) 

 

 

Cynghorydd Cysylltiadau

Swyddog Olrhain Cysylltiadau

Cydlynydd Shifft Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu

Cynorthwyydd Cymorth Busnes Lefel 4

Cymhorthydd Credydwyr

 

 

Seicolegydd Addysg

Gweithiwr Teulu Cymunedol

Gweithiwr Gwasanaethau Cymunedol - Lefel 2 (x3)

Swyddog Arweiniol – Gwella Ysgolion

Prif Swyddog Adfywio

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol - Tîm Adnoddau Cymunedol

Arweinydd Tîm, Portffolio Diwydiannol 

Gweithiwr Cymorth Ymgysylltu â’r Gymuned Teuluoedd yn Gyntaf

Gweithiwr Cymdeithasol - Teuluoedd yn Gyntaf

Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm 14+

Swyddog Monitro Contractau

Gweithiwr Cymdeithasol

Cymhorthwyr Arlwyo

Swyddog Perfformiad / Dirnadaeth Data

Gweithiwr Gweithgaredd Ieuenctid x 5

Cymhorthwyr Arlwyo

Cymhorthwyr Arlwyo

Goruchwyliwr Clwb Brecwast

Goruchwyliwr Clwb Brecwast

Goruchwyliwr Clwb Brecwast

Patroliwr Croesiad Ysgol

Patroliwr Croesiad Ysgol

Patroliwr Croesiad Ysgol  

Patroliwr Croesiad Ysgol

Swyddog Datblygu Busnes (Economi Sylfaenol)

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes – Lefel 2

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk