Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Arweinydd Tîm Unedau Diwydiannol

Arweinydd Tîm Stadau a Phrisiant

Gweithiwr Gwasanaethau Cymunedol - Lefel 1 (x4 swydd)

Cyfreithiwr – Eiddo

Gweithiwr Gwasanaethau Cymunedol - Lefel 2 (x3 swydd)

Pennaeth

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol - Gwasanaethau Plant

Gweithiwr Cymdeithasol

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm 14+

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Lleoli

Swyddog Cymorth Tai A Llety Dros Dro

Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Lefel 3 x 3

Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch

Hyfforddydd Dysgu x 2 swydd

Swyddog Ymgystlltu Cofrestru Etholiadol

Gweithiwr Cymorth – Tîm 14+

Gweithiwr Cymorth

Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd

Prentis Cynorthwyydd Gofal

Rheolwr Gwasanaeth - Cynhwysiant

Cynghorydd Cysylltiadau Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu

 

 

 

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk