Newyddion Sy'n Torri

Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Cydlynydd Lles– Gwasanaethau Oedolion

Swyddog Marchnata Rhanbarthol

Swyddog Polisi

Rheolwr Gwasanaeth – Trawsnewid Addysg a Newid Busnes

Rheolwr Gwasanaeth - Cynhwysiant  

Goruchwyliwr Gweithredol

Gweithiwr Cymdeithasol

Gweithiwr Cefnogaeth x2

Rheolwr Gwasanaeth - Gwasanaethau Plant

Gweithiwr Cymdeithasol - Teuluoedd yn Gyntaf

Cogydd Peripatetig

Swyddog Cyflogadwyedd

Swyddog Arbenigol Iechyd yr Heddlu (Tai Adran Preifat)

Pennaeth - Ysgol Arbennig Pen-y-Cwm

Gweithiwr Cymorth Cymunedol x 3

Gweithwyr Glanhau (peripatetig x 4) 

Uchwyliwr Canol Dydd

Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Lefel 3 - 18.5 awr yr wythnos 

Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Lefel 3 - Llanw dros Gyfnod Mamolaeth tua 9 mis

Swyddog Cyflenwi y Rhyngrwyd Pethau

Swyddog Gwasanaeth Preswyl

Gweithiwr Cymorth (x2 Swydd)

Pennaeth - Ysgol Gynradd Cwm

Swyddog Cymorth ADY

Gweithiwr Cymdeithasol

Technegydd Iechyd yr Amgylchedd 

Goruchwyliwr Gweithredol x 2

Cymhorthydd Arlwyo x16

Cymhorthwyr Arlwyo (St Illtyds)

Cymhorthwyr Arlwyo (All Saints)

Goruchwyliwr Glanhau Symudo

Gweithwyr Glanhau (peripatetig x 4)

Swyddog Cymorth Cynnal a Chadw

Cynghorydd Personol

Gweithiwr Cymdeithasol - Teuluoedd yn Gyntaf

Gweithiwr Cefnogaeth

Swyddog Gwasanaeth Preswyl

Gweithiwr Cymorth (x3 Swydd)

Swyddog Cefnogi Partneriaethau ac Ymgysylltu (Teithio Llesol)

Swyddog Prosiect Digidol a TGCh

Gweithiwr Gweithgaredd Ieuenctid

Cogydd Peripatetig

Pennaeth - Ysgol Gynradd Cwm

Gweithiwr Cymdeithasol (Tîm Lleoliad)

Peiriannydd – Rheoli Datblygiad Priffyrdd

Swyddog Lles Addysg – Cymorth Addysg

Cynorthwyydd Cymorth Cyflogres

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol

Swyddog Gorfodaeth

Swyddog Adfywio

Gofalwr

Cymhorthwyr Arlwyo

Prentis Cynorthwydd Gofal

Cynghorydd Cysylltiadau Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk