Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl/Gweithiwr Cymdeithasol Cymeradwy

Arweinydd Tîm Ardal Teuluoedd yn Gyntaf

Gweithiwr Cefnogaeth Teuluoedd yn Gyntaf

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Anableddau

Gweithiwr Cefnogaeth

Swyddog Marchnata Rhanbarthol – Maethu Cymru (Gwasanaethau Plant)

Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Lefel 3

Beiriannydd (Dylunio - Gwasanaethau Adeiladu Mecanyddol)

Peiriannydd Trydanol (Gwasanaethau Adeiladu)

Cynghorydd Cysylltiadau Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu

Cynorthwyydd Cymorth Busnes - Lefel 3

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol

Gweithiwr Cymdeithasol

Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl/Gweithiwr Cymdeithasol Cymeradwy

Gweithiwr Cymdeithasol, Mabwysiadu

Rheolwr Tîm - Tîm Ardal

Swyddog Marchnata Rhanbarthol – Maethu Cymru (Gwasanaethau Plant)   

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm 14+ x 2

Swyddog Lles Addysg

Swyddog Cyswllt (Diwydiant)

Arweinydd Tîm (Hwyluso STEM)

Beiriannydd (Dylunio - Gwasanaethau Adeiladu Mecanyddol)

Swyddog Cymorth System

Cynorthwyydd Cyllid (Tîm Refeniw) Swyddog Cymorth System

Cynorthwyydd Cymorth Busnes Lefel 4

Swyddog Partneriaeth Digidol a TGCh

Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Lefel 3

Swyddog Monitro Contractau

Rheolwr Cofrestredig

Gweithiwr Cymdeithasol

Patroliwr Croesiad Ysgol

Patroliwr Croesiad Ysgol

Patroliwr Croesiad Ysgol (Prynhawn yn Unig - Rhannu Swydd)

Cynorthwyydd Cyllid (Tîm Refeniw)

Cynorthwyydd Cymorth Busnes - Lefel 3 x 2

Cynorthwyydd Cymorth Busnes Lefel 3

Swyddog Olrhain Cysylltiadau Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu

Swyddog Bioamrywiaeth

Swyddog Cyswllt (Diwydiant)

Arweinydd Tîm (Hwyluso STEM)

Cynorthwyydd Cymorth Busnes Lefel 4

Swyddog Cefnogi Partneriaethau

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes – Lefel 2

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk