Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Gweithiwr Ieuenctid a Chymunedol – Y Gronfa Ffyniant Gyffredin (14 Rhagfyr)

Gweithiwr Ieuenctid a Chymunedol (Digartrefedd a Lles) (14 Rhagfyr)

Swyddog Prosiect – Canol Trefi (14 Rhagfyr)

Swyddog Mynediad Tai (14 Rhagfyr)

Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd Dechrau’n Deg  x2  (14 Rhagfyr)

Swyddog Gwasanaethau Preswyl (7 Rhagfyr)

Gweithiwr Gofal x2 (7 Rhagfyr)

Swyddog Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol y   Blynyddoedd Cynnar (7 Rhagfyr)

Cogydd (7 Rhagfyr)

Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Lefel 3 (7 Rhagfyr)

Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Lefel 3 - Cyfnod Sefydlog tan 30/09/2024 (7 Rhagfyr)

Swyddog Cymorth Busnes – Gradd 5 (7 Rhagfyr)

Rheolwr Gwasanaeth Ieuenctid (7 Rhagfyr)

Gweithwyr Glanhau x2 (7 Rhagfyr)

Gweithiwr Cymdeithasol (Tîm Anabledd 0-25) (30 Tachwedd)

Swyddog Ymgysylltu Prosiectau Lluosi (30 Tachwedd)

Pennaeth Cymuned Ddysgu 3-16 Ebwy Fawr (7 Rhagfyr)

Gweithiwr Cymdeithasol

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost: recruit@blaenau-gwent.gov.uk