Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Gweithiwr Cymdeithasol x2 (23 Chwefror)

Gweithiwr Gwasanaethau Cymunedol – Lefel 2 (16 Chwefror)

Uwch-ymarferydd – Tîm Lleoli / Tîm Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig ac Amser Teulu (9 Chwefror)

Syddog Gwasanaeth Preswyl (9 Chwefror)

Cynorthwyydd Hwyluso Datblygu'r Gweithlu (10 Chwefror 2023)

Cogydd Peripatetig

 

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost: recruit@blaenau-gwent.gov.uk