Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Swyddog Bioamrywiaeth

Swyddog Cyswllt (Diwydiant)

Arweinydd Tîm (Hwyluso STEM)

Cynorthwyydd Cymorth Busnes Lefel 4

Swyddog Cefnogi Partneriaethau

Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu x 3

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol

Gweithiwr Ieuenctid Datgysylltiedig

Beiriannydd (Dylunio - Gwasanaethau Adeiladu Mecanyddol)

Gweithiwr Gweithgaredd Ieuenctid x 3

Cynghorydd Cysylltiadau Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu

Swyddog Iechyd a Diogelwch

Gweithiwr Gwasanaethau Cymunedol - Lefel 1 (x 3 swydd)

Gweithwyr Glanhau (x 5)  

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol

Swyddog Cynaliadwyedd Tai

Gweithiwr Ieuenctid Datgysylltiedig

Cogydd

Gweithiwr Gweithgaredd Ieuenctid x 3

Peiriannydd

Swyddog Cymorth Busnes – Lefel 1

Gweithiwr Cymdeithasol (2 – Parhaol, 3 - Cyfnod Sefydlog)

Swyddog Buddion Cymdeithasol

Uwch Beiriannydd (Dylunio - Gwasanaethau Adeiladu Mecanyddol)

Cynorthwywyr Arlwyo x 6 swydd

Swyddog Partneriaethau a Chymorth Ymgysylltu

Cynorthwyydd Cymorth Aelodau

Gweithwyr Glanhau (x 12)

Gweithiwr Chwarae Lefel 3

Cynrychiolydd Gwasanaeth Cyswllt Cwsmeriaid (2 swydd)

Arweinydd Tîm Unedau Diwydiannol

Gweithiwr Cymdeithasol

Gweithiwr Gweithgareddau Ieuenctid – Digidol

 


Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Lefel 2

 

Swyddog Anghenion Dysgu Ychwanegol 

Uwch Beiriannydd (Dylunio - Gwasanaethau Adeiladu Mecanyddol)

Swyddog Arweiniol – Gwella Ysgolion

Arweinydd Tîm Unedau Diwydiannol

Ecolegydd

Swyddog Stadau

Cyfreithiwr – Ymgyfreitha a Chymorth Cyffredinol

Swyddog Cymorth Cynnal a Chadw

Swyddog Perfformiad

Swyddog Cefnogaeth Adnoddau Dynol

Rheolwr Gwasanaeth – Gwasanaethau Cymunedol

Swyddog Perfformiad

Swyddog Datblygu Busnes – Canol Trefi

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes - Lefel 3

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes - Lefel 3

Gweithwyr Ieuenctid Ysbrydoli i (Addysg Amgen)

 

Gweithwyr Glanhau (x4)

 

Gweithwyr Glanhau (x23) 

 

 

Cynghorydd Cysylltiadau

Swyddog Olrhain Cysylltiadau

Cydlynydd Shifft Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu

Cynorthwyydd Cymorth Busnes Lefel 4

Cymhorthydd Credydwyr

 

 

Seicolegydd Addysg

Gweithiwr Teulu Cymunedol

Gweithiwr Gwasanaethau Cymunedol - Lefel 2 (x3)

Swyddog Arweiniol – Gwella Ysgolion

Prif Swyddog Adfywio

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol - Tîm Adnoddau Cymunedol

Arweinydd Tîm, Portffolio Diwydiannol 

Gweithiwr Cymorth Ymgysylltu â’r Gymuned Teuluoedd yn Gyntaf

Gweithiwr Cymdeithasol - Teuluoedd yn Gyntaf

Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm 14+

Swyddog Monitro Contractau

Gweithiwr Cymdeithasol

Cymhorthwyr Arlwyo

Swyddog Perfformiad / Dirnadaeth Data

Gweithiwr Gweithgaredd Ieuenctid x 5

Cymhorthwyr Arlwyo

Cymhorthwyr Arlwyo

Goruchwyliwr Clwb Brecwast

Goruchwyliwr Clwb Brecwast

Goruchwyliwr Clwb Brecwast

Patroliwr Croesiad Ysgol

Patroliwr Croesiad Ysgol

Patroliwr Croesiad Ysgol  

Patroliwr Croesiad Ysgol

Swyddog Datblygu Busnes (Economi Sylfaenol)

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes – Lefel 2

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk