Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir. 

Rheolwr Gwasanaeth - Busnes ac Adfywio

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol

Rheolwr Tîm - Tîm Ardal

Cydlynydd Marchnata a Recriwtio

Swyddog Technegol Priffyrdd

Rheolwr Tîm – Tîm Ardal

Gweithiwr Cymdeithasol – Teuluoedd yn Gyntaf

Cogydd Cynorthwyol

Cogydd Peripatetig

Cynorthwy-ydd arlwyo rhyddhad

Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu (x2 o swyddi)

Swyddog Adeiladu (Syrfewr Adeiladu)

Swyddog Argyfyngau Sifil Posibl

Cynorthwyydd Cymorth Busnes  - Lefel 2

Cymhorthwyr Arlwyo (x4 swydd)

Uwch Bartner Busnes Adnoddau Dynol

Plant sy'n Derbyn Gofal - Mentor Addysg

Gweithiwr Cymdeithasol (x5 swydd)

 Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol

 Cogydd Cynorthwyol

 Swyddog Gweithrediadau Gwasanaethau Gwastraff

 Gweithiwr Gwasanaethau Cymunedol - Lefel 1 (x11 swydd)

 Gweithiwr Gwasanaethau Cymunedol - Lefel 2 (x12 swydd)

 Gweithiwr Cefnogaeth Teuluoedd yn Gyntaf (x3 swydd)


Cydlynydd Marchnata a Recriwtio


Swyddog Refeniw

 

Swyddog Datblygu a Rheoli Refeniw


Cynghorydd Adnoddau Dynol (Addysg/Ysgolion) – Rhannu Swydd


Cydlynydd Gwasanaethau Therapiwtig, Addysg a Chymorth mewn Mabwysiadu (TESSA)


Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu (x6 o swyddi)

Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu (Gwaith Taith Bywyd)

 

Swyddog Polisi

 

Dirprwy Bennaeth

Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaethau Plant

Tîm Lleoliad Gweithiwr Cymdeithasol

Gweithiwr Cymdeithasol (Tîm 14+)

Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaethau Plant (x2 o swyddi

Gweithiwr Cymorth - Gwasanaethau Plant

Tîm Lleoliad Gweithiwr Cymdeithasol

Gweithiwr Cymorth - Addysg

Gweithiwr Cymorth - Cysylltydd Cymunedol

Gweithiwr Cymorth - Cynadleddau/Cyfarfodydd Grŵp Teulu (x2 o swyddi)

Swyddog Datblygu Gweithlu (x2 o swyddi)

Cogydd Peripatetig

Cogydd Cynorthwyol

Pensaer/Uwch Swyddog Pensaernïol

Syrfëwr Meintiau

Gweithwyr Glanhau (x7)

Cyfreithiwr - Eiddo

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (x3)

Uwch Swyddog Ynni

Gweithiwr Cymdeithasol

 

Cymhorthydd Gofal Llanw

 

 

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk