Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Cydlynydd Marchnata a Recriwtio (Gwasanaeth Mabwysiadu De ddwyrain Cymru) (15 Mehefin)

Swyddog Gwerth Cymdeithasol a Budd Cymunedol (8 Mehefin)

Gwaith Cymdeithasol (8 Mehefin)

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Anabledd (8 Mehefin)

Cymhorthwyr Arlwyo (8 Mehefin)

Uwch Swyddog Cymorth Busnes (8 Mehefin)

Swyddog Allgymorth Cymunedol Celf ar y Blaen (8 Mehefin)

Swyddog Arbenigol Iechyd yr Heddlu (Tai Sector Preifat) (8 Mehefin)

Peiriannydd Trydanol (Dylunio) (15 Mehefin)

Peiriannydd (Dylunio - Gwasanaethau Adeiladu Mecanyddol) (15 Mehefin)

 

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost: recruit@blaenau-gwent.gov.uk