Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Warden Gorfodaeth x 3

Swyddog Cynllun Gweithredu Adfer Natur (NRAP) Gwent

Pennaeth Llywodraethu a Phartneriaethau

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol - Gwasanaethau Plant

Swyddog Cyfathrebu

Cynorthwyydd Cymorth Cyflogres

Swyddog Refeni

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol – Gwasanaethau Plant (SEWAS)

Cymhorthwyr Arlwyo

Cymhorthwyr Arlwyo

Gweithiwr Chwarae Lefel 3

 

 

 

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk