Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Uwch Ymarferydd Gwaith – Mesurau Galluedd Meddyliol/ Trefniadau Diogelu Amddiffyn Rhyddid a Gofal Cymdeithasol

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol

Swyddog Cymorth Busnes – Gradd 4

Gweithiwr Cymorth – Byw â Chymorth x2

Syrfëwr Adeiladu

Peiriannydd

Gweithiwr Cymdeithasol, Mabwysiadu

Gweithiwr Cymdeithasol (Tîm Lleoliad)

Mecanydd (HGV)

Cogydd Peripatetig

Cymhorthwyr Arlwyo

Swyddog Gorfodaeth Rhengflaen

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm 14+  (x2)

Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Lefel 3

Rheolwr Tîm - SEWAS

Cymhorthwyr Arlwyo Peripatetig x 2

Peripatetic Catering Assistant x 2

Dirprwy Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm 14+ 

Gweithiwr Cymorth – Tîm 14+

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm 14+ 

Cynorthwyydd Cymorth Busnes – Lefel 3

Peiriannydd

Mecanydd (HGV)

Gweithiwr Cefnogaeth Teuluoedd yn Gyntaf x 2

Mentor Addysg - Plant sy'n Derbyn Gofal

Gweithiwr Cymorth (Tîm Anabledd 0-25)

Gweithiwr Cymorth Cymunedol

Cydlynydd Gofal Plany Dechrau'n Deg

Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaeth

Gweithiwr Cymdeithasol - Teuluoedd yn Gyntaf

Rheolwr Tîm Staff

Cyfarwyddwr Dorfforaethol Adfywio a Gwasanaethau Cymunedol

Pennaeth - Ysgol Gynradd Glyncoed

Pennaeth - Ysgol Gynradd Blaen-y-Cwm

Pennaeth - Ysgol Arbennig Pen-y-Cwm

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost: recruit@blaenau-gwent.gov.uk