Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar y broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm 14+

Swyddog Monitro Contractau

Gweithiwr Cymdeithasol

Cymhorthwyr Arlwyo

Swyddog Perfformiad / Dirnadaeth Data

Gweithiwr Gweithgaredd Ieuenctid x 5

Cymhorthwyr Arlwyo

Cymhorthwyr Arlwyo

Goruchwyliwr Clwb Brecwast

Goruchwyliwr Clwb Brecwast

Goruchwyliwr Clwb Brecwast

Patroliwr Croesiad Ysgol

Patroliwr Croesiad Ysgol

Patroliwr Croesiad Ysgol  

Patroliwr Croesiad Ysgol

Swyddog Datblygu Busnes (Economi Sylfaenol)

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes – Lefel 2

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost : hr.division@blaenau-gwent.gov.uk