Swyddi Gwag

 

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Partner Busnes Adnoddau Dynol (23 Mehefin)

Dirprwy Bennaeth - Ysgol Gynradd Ystruth (10 Mehefin)

Rheolwr Gwasanaeth – Gwasanaethau Plant  (13 Mehefin)

Uwch Therapydd Galwedigaethol (Tîm Anabledd 0-25) (6

Mehefin)

Cogydd  (30 Mai)

Cogydd Peripatetig  (30 Mai)

Cymhorthwyr Arlwyo x4  (30 Mai)

Goruchwyliwr Clwb Brecwast - BWYD (30 Mai)

Swyddog Cyswllt (Hwyluso STEM) Hybiau HiVE (30 Mai)

Swyddog Mynediad Tai (30 Mai)

Trawsnewid Addysg – Prif Swyddog Prosiectau (30 Mai)

Cyfreithiwr – Ymgyfreitha a Chymorth Cyffredinol (6 Mehefin)

Rheolwr Tîm - Iechyd Meddwl Oedolion / Rhyddhau o'r Ysbyty (30 Mai)

Rheolwr Gwasanaeth – Gwasanaethau Oedolion (6 Mehefin)

Gweithiwr Cymdeithasol (SEWAS)  (23 Mai)

Cynorthwyydd Cegin (23 Mai)

Gweithiwr Cymdeithasol

Gwybodaeth Gyswllt

 

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost: recruit@blaenau-gwent.gov.uk