Priffyrdd

Mae Blaenau Gwent yn gyfrifol am gynnal 416 cilomedr o briffyrdd cyhoeddus gyda llwybrau troed, strwythurau, ymylon, draeniad a ffyrdd cysylltiedig sydd angen gwaith cynnal a chadw cyson i gadw'r seilwaith mewn cyflwr da. Prif ddyletswyddau'r Awdurdod Priffyrdd yw sicrhau diogelwch holl ddefnyddwyr y rhwydwaith priffyrdd drwy system o arolygiadau manwl rheolaidd a gynhelir gan Arolygwyr Priffyrdd.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Priffyrdd

Rhif Ffôn: 01495 311556 

Cyfeiriad e-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk