Newyddion am Waith Ffyrdd

Mae dolen wedi'i chynnwys i gael yr Adroddiad Gwaith Ffyrdd diweddaraf a gyhoeddwyd gan Gyngor Blaenau Gwent. Mae hefyd ddolenni defnyddiol yng nghyswllt y prosiect cyfredol i wneud ffordd Blaenau'r Cymoedd yn un ddeuol.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Priffyrdd

Rhif Ffôn: 01495 311556 

Cyfeiriad e-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk