ID Pleidleisiwr

O 4 Mai 2023, bydd angen i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos llun fel ID i bleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio mewn rhai etholiadau.

Bydd hyn yn berthnasol i:

  • Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
  • Is-etholiadau seneddol y DU
  • Deisebau adalw

O fis Hydref 2023, fe fydd hefyd yn berthnasol i etholiadau cyffredinol y DU.

Ni fydd angen i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos llun fel ID i bleidleisio yng ngorsafoedd pleidleisio etholiadau’r Senedd na etholiadau cynghorau lleol.

Dysgwch pa fathau o ID sy’n dderbyniol yma: Mathau o ID Ffotograffig a Dderbynnir

Os nad oes gennych ID a dderbynnir, gallwch wneud cais am ddogfen ID Pleidleisiwr am ddim. Gelwir hyn yn Dystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr.

Gallwch wneud cais yma: Gwneud Cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr

Bydd rhaid eich bod wedi cofrestru i bleidleisio cyn y gallwch wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr.

Gallwch gofrestru i bleidleisio yma: Cofrestru i bleidleisio

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestru Etholiadol

Ffôn: 01495 355090

E-bost:  electoral.services@blaenau-gwent.gov.uk