Gwent Police and Crime Commissioner Election 2024

Caiff Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (CHTh) eu hethol yn ddemocrataidd bob pedair blynedd.

Dyddiad yr etholiad fydd dydd Iau 2 Mai gyda’r cyfrif a’r canlyniad ddydd Gwener 3 Mai.

https://www.caerffili.gov.uk/my-council/voting-and-elections/forthcoming-elections-2024/police-and-crime-commissioner-election-2024?lang=cy-gb

Datganiad o'r canlyniad

Gwybodaeth Gyswllt