Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru
Adain y Gogledd
2il Lawr, Bloc B
Tŷ Mamhilad
Ystâd Parc Mamhilad
Pont-y-pwl
Torfaen
NP4 0HZ

Ffôn: (01495) 355753 neu 355764
E-bost : adoption@blaenau-gwent.gov.uk

Ffynonellau eraill defnyddiol o wybodaeth:

AFA Cymru
28 Park Place,
Caerdydd
CF10 3BA

Ffôn: (02920) 761 155 neu (01745) 336 336
Ffacs: (02920) 394 344
E-bost: info-afacymru@stdavidscs.org www.baaf.org.uk

Adoption UK
46 The Green
South Bar Street
Banbury
OX16 9AB

Rhif y llinell gymorth: 0844 848 7900
(10am tan 4pm)
Galwadau’n costio 5c y funud ar unrhyw amser.

Gwybodaeth Gyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
C2BG
Y Swyddfeydd Cyffredinol
Heol Gwaith Dur
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn: (01495) 315700
Ffacs: (01495) 353350

Minicom: (01495) 355959

Ymholiadau am wybodaeth:
E-bost : info@blaenau-gwent.gov.ukAr gyfer atgyfeiriadau:
E-bost : DutyTeam@blaenau-gwent.gcsx.gov.uk