Amddiffyn Plant

Mae dyletswydd ar yr Awdurdod Lleol, trwy ei Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, i amddiffyn a diogelu plant a phobl ifanc rhag pob ffurf o gamdriniaeth ac esgeulustod. Mae dyletswydd arno i archwilio i unrhyw honiadau a wneir gan unrhyw un sy’n amau bod plentyn yn cael ei gam-drin.

Os oes gennych unrhyw bryderon am amddiffyn plant, cysylltwch â gwasanaethau cymdeithasol y cyngor.

Gwybodaeth Gyswllt

Tîm Atgyfeirio Penodedig:

IAA  TEAM (Children's Services)
 

Telephone Number: (01495) 315700
Fax: (01495) 353350

Address: Blaenau Gwent County Borough Council
Anvil Court
Church Street,

Abertillery
Gwent, NP13 1DB 

Email Address:

For referrals:

Email: duty.team@blaenau-gwent.gov.uk

neu'r tîm cyswllt brys ar 0800 328 4432.