Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Adnodd

Ymgynghoriad ar Reoliadau a Chanllawiau Statudol ynghylch cynlluniau ardal yn dilyn yr asesiad poblogaeth

Rydym yn ceisio’ch barn ar reoliadau drafft a chanllawiau statudol ynghylch y cynlluniau ardal sy’n ofynnol o dan adran 14A Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Bydd y cynlluniau yn gosod allan yr amrywiaeth a lefelau gwahanol o wasanaethau mae awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol yn bwriadu ei darparu, neu drefnu. Bydd hyn yn ymateb i'r asesiad o anghenion gofal a chymorth o dan adran 14 o'r Ddeddf.

 

Adnodd
Adnodd Disgrifiad
Dogfen hanfodion Crynodeb hygyrch o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)
Cwestiynau Cyffredin Testun dwyieithog i'w ddefnyddio ar eich gwefan
Canllawiau ar fentrau cymdeithasol Adnodd Llywodraeth Cymru sy'n cynnwys cyfoeth o wybodaeth i'r cyhoedd
Adnoddau CGGC  Taflen a fideo defnyddiol y trydydd sector sy'n unol â nodau'r Ddeddf
Mesur gwybodaeth llesiant Gwybodaeth (gan gynnwys ffeithlun) am y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol