Iechyd Meddwl

Mae ein gwasanaeth ar gyfer pobl gyda phroblemau iechyd meddwl cymhleth a pharhaus sydd angen cefnogaeth arbenigol.

Rydym yn:

  • Rhoi cyngor a chefnogaeth i weithwyr gofal sylfaenol a gweithwyr proffesiynol eraill am sut i drin gofal unigolion.
  • Cyflwyno unigolion i wasanaethau a sefydliadau yn unol gyda'u hanghenion.
  • Darparu asesiad, triniaeth a gofal a gallent fanteisio o ofal arbenigol.
  • Darparu ac adolygu'r angen a aseswyd.
  • Darparu asesiad a chefnogaeth i unigolion agored i niwed sydd â phroblem iechyd meddwl

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

I gael gwybodaeth, cyngor neu gymorth, neu i wneud atgyfeiriad neu roi adroddiad am brydeorn yng nghyswllt:

  • person 18 oed neu drosodd cysylltwch â Hyb IAA Gwasanaethau Oedolion
  • plentyn neu berson ifanc, cysylltwch â Hyb IAA Gwasanaethau Plant

Ffôn: 01495 315700
E-bost : DutyTeamAdults@blaenau-gwent.gov.uk
Ffacs: 01495 353350

Ar gyfer ymholiadau gwybodaeth gyffredinol:
E-bost : info@blaenau-gwent.gov.uk

Pencadlys:
Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol
Llys Einion
Stryd yr Eglwys
Abertyleri
NP13 1DB

Ffôn: 01495 354680
Ffacs: 01495 355285