Cynlluniau Gofal Ychwanegol

Mae gan Blaenau Gwent ddau gynllun Gofal Ychwanegol ar gyfer pobl hŷn, sef Llys Glyncoed a Llys Nant y Mynydd.

Llys Glyncoed

Heol y Coleg, Glynebwy NP23 6LD

Darperir gofal yn y cartref i ddefnyddwyr gwasanaeth o fewn eu fflatiau hunangynwysedig eu hunain. Mae pob fflat yn hygyrch i gadair olwyn ac mae ganddynt ystafelloedd ymolchi en-suite a cheginau wedi'u gosod.

Linc Cymru yw perchennog yr adeilad a Chyngor Blaenau Gwent sy'n darparu'r tîm Gofal.

Llys Nant y Mynydd

Heol yr Ysbyty, Nantyglo, NP23 4LY

Mae Llys Nant y Mynydd yn gynllun tai Gofal Ychwanegol sy'n galluogi pobl dros 50 oed i fyw'n annibynnol yn eu fflatiau eu hunain. Caiff tenantiaid iau gydag anabledd corfforol hefyd eu hystyried ar gyfer un o'r 4 fflat byw annibynnol o fewn y cynllun.

United Welsh yw perchennog yr adeilad ac mae staff y safle yn cynnwys rheolwr a derbynnydd (Llun - Gwener) yn ogystal â thîm gofal yn y cartref a ddarperir gan Gyngor Blaenau Gwent.

I gael mwy o wybodaeth dilynwch y dolenni yn y blwch safleoedd cysylltiedig.

Gwybodaeth Gyswllt

I gael gwybodaeth, cyngor a chymorth, neu i wneud atgyfeiriad atgyfeiriad neu adroddiad am bryderon yn gysylltiedig â:

  • person 18 oed neu drosodd, cysyllwch â Hyb IAA Gwasanaethau Oedolion
  • plentyn neu berson ifanc, cysylltwch â Hyb IAA Gwasanaethau Plant

Ffôn: 01495 315700
E-bost: DutyTeamAdults@blaenau-gwent.gov.uk
Ffacs: 01495 353350

Ar gyfer gwybodaeth ac ymholiadau:
E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk

Pencadlys:

Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol
Llys Einion
Stryd yr Eglwys
Abertyleri
NP13 1DB

Ffôn: (01495) 354680
Ffacs: (01495) 355285