Byngalos Byw â Chymorth

Cefnogi oedolion gydag anabledd dysgu i fyw o fewn gosodiad cymunol gyda 2 unigolyn arall a'u galluogi i gael mwy o reolaeth a dewis dros eu bywydau.

Y byngalos yw:

  • Tŷ Lelog (Tredegar)
  • Tŷ Rhosyn (Tredegar)
  • Tŷ Eirlys (Glynebwy)
  • Tŷ Pabi (Tredegar)
  • Tŷ Celyn (Tredegar)

Gweler Canllawiau Defnyddwyr Gwasanaeth i gael mwy o fanylion.

Gwybodaeth Gyswllt

Byw â Chymorth (Byngalos)
Rhif Ffôn: 01495 354602

Cyfeiriad: Llys Einion, Stryd yr Eglwys, Abertyleri, NP13 1DB