Diogelwch Ffordd - Addysg

Cyngor ar Ddiogelwch Ffordd ar gyfer Gyrwyr Ifanc, Teithwyr a Darpar Yrwyr

Mae Mega Drive yn rhaglen hyfforddiant ar gyfer myfyrwyr 16 i 18 oed a all fod yn bwriadu sefyll eu prawf gyrru ymarferol yn y dyfodol gweddol agos ac efallai heb fod yn gwybod am yr holl beryglon posibl sy'n rhan o yrru ar ffyrdd Prydain.

Trefnir y cynllun gan Dîm Diogelwch Ffordd Blaenau Gwent a chaiff ei ariannu gan grant diogelwch ffordd gan Lywodraeth Cymru.

I rai myfyrwyr gallai hyn fod eu profiad cyntaf o yrru car a bydd y cwrs yma'n rhoi'r hyder iddynt fynd tu ôl i'r olwyn a rhoi ystyriaeth i ddifrifol i ddysgu gyrru.

Beth sy'n digwydd yn Mega Drive?

Mae myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn Mega Drive yn ymweld â "gorsafoedd gwaith rhyngweithiol" lle maent yn dysgu gwybodaeth hollbwysig ar bynciau cysylltiedig â gyrru.

Mae hyn yn cynnwys:

 • ymwybyddiaeth o beryglon 
 • achosion damweiniau 
 • effeithiau a chanlyniadau'r pump angheuol
  • gyrru ar ôl yfed alcohol
  • gyrru ar ôl cymryd cyffuriau
  • gor-yrru
  • defnyddio ffôn symudol a gyrru
  • peryglon peidio gwisgo gwregys.
 • beth hyn i'w wneud ar safle damwain
 • sesiynau gyrru ymarferol gyda Hyfforddydd Gyrru Cymeradwy


Cyflwynir y gorsafoedd gwaith gan amrywiaeth o sefydliadau fel:

 • Heddlu Gwent
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
 • Hyfforddwyr Gyrru Cymeradwy
 • Tîm Diogelwch Ffordd Blaenau Gwent ac partneriaid awdurdodau lleol

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Traffic Safety Officers
Civic Centre,
Ebbw Vale,
NP23 6XB

Tel No: 01495 355378