Datganiadau Ariannol Blynyddol Rheoli Adeiladu

Mae Rheoliadau Adeiladu (Taliadau Awdurdodau Lleol) 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol gyhoeddi datganiad ariannol blynyddol sy’n ymwneud â’u Cyfrifion Taladwy a Di-dâl.

Mae’r datganiadau ariannol ar gyfer Rheoli Adeiladu Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i’w gweld isod: