Newyddion Sy'n Torri

Gwneud Cais am Ganiatâd Cynllunio

Rydym yn eich annog i gyflwyno eich cais cynllunio drwy wefan Porth Cynllunio. Yn lle hynny, mae ffurflenni cais cynllunio ar gael gan y Cyngor.

Mae'r Porth Cynllunio (Planning Portal) yn wefan genedlaethol ar gyfer pob caniatâd cynllunio a gwybodaeth yng Nghymru a Lloegr.  Cynlluniwyd yr wybodaeth a gwasanaethau y mae'n eu cynnig ar gyfer perchnogion tai, busnesau, swyddogion cynllunio a swyddogion y Llywodraeth a dylai roi'r holl wybodaeth rydych ei angen.

Pan fyddwch yn defnyddio gwefan Porth Cynllunio, gwnewch yn siŵr eich bod wedi dewis fersiwn Cymru ar dde uchaf y ddalen, fel bod yr wybodaeth a'r rheoliadau a ddarllenwch yn berthnasol i Gymru.

Gallwch hefyd fynd i'r Porth Cynllunio i gael gwybodaeth a chyngor am sut i wneud cais yn cynnwys sesiynau tiwtorial ar fideo.

Gwybodaeth Gyswllt

Rheoli Datblygu
Rhif Ffôn: (01495) 355555
Cyfeiriad: Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Swyddfeydd Bwrdeistrefol
Canolfan Dinesig
Glyn Ebwy
Gwent
NP23 6XB
Cyfeiriad E-bost: planning@blaenau-gwent.gov.uk