Rydym angen eich help i ddeall sut mae pobl Blaenau Gwent yn cysylltu â Cynllunio.

Byddem yn falch iawn clywed gennych os ydych wedi cysylltu ag adran Cynllunio Blaenau Gwent yn ddiweddar.

Drwy gymryd rhan yn yr ymchwil,

- Byddwch yn helpu i wella’r gwasanaeth ar gyfer cwsmeriaid sy’n cysylltu â Cynllunio
- Bydd y sesiwn ymchwil defnyddwyr yn parhau am rhwng 45 a 60 munud
- Bydd y sesiwn yn cynnwys cwestiynau am eich profiadau o gysylltu â’r Adran Cynllunio
- Bydd y galwad ffôn yn unigol rhyngoch chi ag aelod o staff Cyngor Blaenau Gwent

https://forms.office.com/r/ABH4yrRJFL