Pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75 oed

Annwyl Gyfeillion,

Croeso i Flaenau Gwent, Cartref y GIG, Gŵyl Bevan a chanolbwynt dathliadau pen-blwydd ein Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75 oed. Wedi’i drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a phartneriaid, mae’n dathlu un o arwyr mwyaf Cymru, Aneurin Bevan a’i etifeddiaeth - y GIG.

Saith deg pum mlynedd yn ddiweddarach, rydym yn dathlu’r anrheg ryfeddol hon i’n cenedl a hir y parha i helpu’r rhai sydd ei angen fwyaf.

 

Calendr o Ddigwyddiadau