Newidiadau i’ch Gwastraff Gwyrdd Casgliadau

Nodwch os gwelwch yn dda - Nid yw Gwasanaethau Gwastraff yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd yn ystod y gaeaf.

CASGLIADAU BOB BYTHEFNOS YN DOD I BEN DYDD GWENER 10 TACHWEDD 2023.

Os oes gennych unrhyw wastraff gwyrdd i’w waredu ewch ag ef i’ch Canolfan Gwastraff Cartrefi ac Ailgylchu agosaf, sydd yn New Vale a Roseheyworth.

Caiff dyddiadau casglu’r flwyddyn nesaf eu cadarnhau yn gynnar yn 2024.

Diolch i chi am eich cydweithrediad.