Cyfarfod Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan

Cynhelir cyfarfod Cyngor Llwn/CCB Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan am 10.30 yng Ngwesty'r Parkway, Cwmbrân, ddydd Mawrth, 12 Ebrill 2022.


Mae Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan yn sefydliad statudol sy'n cynrychioli'r cyhoedd ac sy'n defnyddio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Mae ein cyfarfodydd yn agored i'r cyhoedd a gwahoddir pobl leol i fod yn bresennol. Bydd cyfle i bobl godi materion o bryder yn uniongyrchol.


Mae gan aelodau'r cyhoedd hefyd yr hawl i archwilio neu gael copïau o bapurau agenda sydd ar gael yn y cyfarfod. Os hoffech dderbyn copi o'r papurau yn Saesneg neu Gymraeg cyn y cyfarfod neu os hoffech chi fynychu a gofyn am gyfieithiad Cymraeg ar yr un pryd, cysylltwch â'r cyfeiriad isod cyn pen 7 diwrnod o'r cyfarfod.


Os hoffech wybod mwy am ein gwaith, cysylltwch â ni ar:
Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan
Tŷ Raglan
Parc Busnes Llantarnam
Cwmbran
NP44 3AB


Ffôn: 01633 838516
Ebost: Enquiries.AneurinBevanCHC@waleschc.org.uk
Jemma McHale
Prif Swyddog