Helpwch ni i wella Glanhau Strydoedd drwy gymryd rhan mewn arolwg ymchwil.

Rydym angen eich help i ddeall sut mae pobl Blaenau Gwent yn cysylltu â Glanhau Strydoedd.

Hoffem glywed gennych os ydych wedi cysylltu â Glanhau Strydoedd yn ddiweddar neu os hoffech gael eich ystyried i  wella’r gwasanaeth ar gyfer Blaenau Gwent.

Drwy gymryd rhan yn yr ymchwil,

- Byddwch yn helpu i wella’r gwasanaeth ar gyfer cwsmeriaid sy’n cysylltu â Glanhau Strydoedd
- Bydd y sesiwn ymchwil defnyddiwr yn cymryd rhwng 30 a 60 munud
- Bydd y sesiwn yn cynnwys cwestiynau am eich profiadau o gysylltu â’r adran GlanhauStrydoedd
- Bydd yr alwad ffôn yn un-i-un gyda chi ac aelod o staff Cyngor BlaenauGwent.

Dolen arolwg https://forms.office.com/r/b8bEqSdFA1