Grant Caledi i Denantiaid

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi lansio’r cynllun Grant Caledi i Denantiaid heddiw, i gefnogi tenantiaid yn y sector preifat sydd wedi cael trafferth talu eu rhent o ganlyniad i Covid-19.

Ceir dolen i ddatganiad ysgrifenedig y Gweinidog yma:

Datganiad Ysgrifenedig: Lansio’r Grant Caledi i Denantiaid (15 Gorffennaf 2021) | LLYW.CYMRU

Ceir canllawiau pellach i denantiaid a gwybodaeth ar sut i ymgeisio yma:

Grant Caledi i Denantiaid ar gyfer tenantiaid yn y sector rhentu preifat: y coronafeirws | LLYW.CYMRU