Dathlu Wythnos Fenter Fyd-eang 2023 gyda Blaenau Gwent

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn dathlu Wythnos Fenter Fyd-eang 2023 gyda chyfres o ddigwyddiadau yn yr ardal i roi sylw i lwyddiant busnesau a’r cymorth a chyngor sydd ar gael ar gyfer rhai sy’n dymuno gwneud busnes ym Mlaenau Gwent.

Beth sy’n digwydd ym Mlaenau Gwent?

 • Dydd Llun 13 Tachwedd
  Digwyddiad Arddangos Addysg
  1:00pm - 5:00pm
  Swyddfeydd Cyffredinol, Glynebwy

 • Dydd Mawrth 14 Tachwedd
  Clinig Busnes
  10:00am - 2:00pm
  Coleg Gwent, Glynebwy

 • Dydd Iau 16 Tachwedd
  Rhwydwaith Busnes BG
  6:00pm - 8:00pm
  Swyddfeydd Cyffredinol, Glynebwy

 • Dydd Gwener 17 Tachwedd
  Dosbartth Meistr Marchnata
  6:00pm - 8:00pm
  Y Met, Abertyleri

Ymwelwch a chofrestrwch gyda Hyb Busnes BlaenauGwent www.blaenaugwentbusinesshub.co.uk i gael cefnogaeth am ddim, cyngor a chyfleoedd rhwydweithio ar gyfer busnesau newydd a phresennol.