Datganiad Ysgrifenedig: Brechu rhag COVID-19 – cyngor y JCVI ynglŷn â phobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed ac ymestyn y pigiadau atgyfnerthu i grwpiau blaenoriaeth ychwanegol

Datganiad Ysgrifenedig: Brechu rhag COVID-19 – cyngor y JCVI ynglŷn â phobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed ac ymestyn y pigiadau atgyfnerthu i grwpiau blaenoriaeth ychwanegol - https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-brechu-rhag-covid-19-cyngor-y-jcvi-ynglyn-phobl-ifanc-16-17-mlwydd-oed-ac