Clinig Brechu COVID-19, Dydd Gwener 13 Awst, Cymuned Ddysgu Abertyleri

Clinig Brechu COVID-19

• Os ydych chi’n 18 oed neu hŷn a heb dderbyn eich brechlyn
• Galwch draw i'r clinig COVID-19 1af
• Nid oes angen apwyntiad, dewch â phrawf adnabod

Dydd Gwener 13 Awst, 2:00pm-8:00pm
Cymuned Ddysgu Abertyleri, 
Campws Ail Gam, Alma Street, Abertyleri NO13 1YL

I gael rhagor o wybodaeth am ddosbarthu'r brechlyn yn Gwent a rhai cwestiynau cyffredin, ewch i - https://bipab.gig.cymru/coronafeirws/brechlyn-ar-gyfer-covid-19/