Cais Cynllunio Ciner

Bydd Pwyllgor Cynllunio cyntaf y Cyngor newydd yn cwrdd am 10am ddydd Iau 16 Mehefin. Mae’r agenda llawn ar gael ar wefan y Cyngor - https://crowd.in/3fXBH1
Mae’r cais cynllunio ar gyfer y ffatri boteli ar Stad Ddiwydiannol Rasa wedi ysgogi llawer o ddiddordeb cyhoeddus ac mae’n rhan o’r agenda. Mae hwn yn gyfarfod cyhoeddus a gall aelodau o’r cyhoedd gael mynediad i ddolen i edrych ar y cyfarfod yn fyw. 
Ewch i’r ddolen ddilynol i gael mynediad i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio am 10am ddydd Iau 16 Mehefin. Cliciwch yma.
Bydd recordiad o’r cyfarfod hefyd ar gael ar y wefan yn dilyn y cyfarfod.