Blaenraglenni Gwaith Cyngor Blaenau Gwent

Mae Blaenraglenni Gwent Cyngor Blaenau Gwent ar gyfer y Cyngor Llawn, y Pwyllgor Gweithedol a’i bwyllgorau craffu yn awr i’w gweld yma ar ein gwefan.

Mae’r rhaglenni hyn yn nodi’r blaenoriaethau y bydd aelodau etholedig yn edrych amdanynt dros y 12 mis nesaf. Bydd Blaenraglenni Gwaith ar gyfer y Cyngor Llawn, y Pwyllgor Gweithredol, Trosolwg Corfforaethol, Addysg a Dysgu, Gwasanaethau Cymdeithasol, Adfywio a Gwasanaethau Cymunedol.

Os oes gennych unrhyw sylwadau ar y rhaglenni gallwch gysylltu â Gemma Wasley, Rheolwr Gwasanaeth Perfformiad a Democrataidd, yn pps@blaenau-gwent.gov.uk