Rhaglen Teithiau Tywys BWHEG 2023

 

Sylwer - Newid Cynllun.

Yn wyneb cyflwr gwael llawer o’r llwybrau troed lleol, mae taith gerdded Llannerch wedi’i chanslo, ac yn lle hynny rydym yn bwriadu cerdded o amgylch Bryn Gilwern, gan ddechrau o faes parcio “Keepers Pond” am 10.00 yyb.

 

 Taith cerdded o tua 8 cilomedr (5 milltir), gan ymweld â mynedfa ogleddol twnnel Pwll Du, gyda (os ydym yn fwy ffodus na’r daith olaf!) tywydd dda a golygfeydd gwych dros Ddyffryn Wysg ac ymweliad posibl â’r fan hufen iâ.

Gall rhai rhannau fod yn fwdlyd mewn tywydd gwlyb, felly mae angen esgidiau a dillad priodol.