Fforwm Ymgysylltub

Os oes gennych ddiddordeb mewn dweud eich barn ar y materion sy'n effeithio arnoch chi a'ch cymuned, yna efallai yr hoffech ymuno â'n Panel Dinasyddion, Fforwm Mynediad i Bawb, Fforwm Ieuenctid neu Rwydwaith 50+

Panel Dinasyddion Blaenau Gwent

Fel aelod o'n Panel Dinasyddion ymgynghorir â chi ar ystod eang o faterion sy'n effeithio ar Flaenau Gwent. Cysylltir â chi o bryd i'w gilydd i ofyn am eich barn ar amrywiaeth o faterion drwy e-bost, ar-lein a wyneb yn wyneb os  dymunwch Drwy fod yn aelod gallwch wneud gwahaniaeth go iawn i'ch ardal a gwella'r gwasanaethau yr ydych chi a'ch cymuned yn dibynnu arnynt.

Rhwydwaith 50+

Mae ein Rhwydwaith 50+ yn grŵp o bobl dros 50 oed sy'n cwrdd bob tua 6 mis i gael gwybodaeth a rhoi eu barn a chyngor ar amrywiaeth o faterion sy'n effeithio ar bobl hŷn ym Mlaenau Gwent. Mae darparwyr gwasanaethau lleol allweddol fel y Cyngor a'r Heddlu yn dod draw i ymgynghori gyda'r aelodau ar amrywiaeth o faterion megis ailgynllunio gwasanaethau.

Fforwm Mynediad i Bawb

Mae'r Fforwm Mynediad i Bawb yn fforwm yn ymwneud â chydraddoldeb sy'n cwrdd ychydig weithiau'r flwyddyn gyda'r diben o gysylltu gyda phobl o'r holl nodweddion gwarchodedig ar draws Blaenau Gwent, fel rhai gydag anableddau. Mae gan y fforwm aelodaeth amrywiol yn cynnwys grwpiau ac asiantaethau lleol yn ogystal ag aelodau'r cyhoedd. Ymgynghorir â'r grŵp ar amrywiaeth o faterion sy'n effeithio arnynt, megis ailgynllunio gwasanaethau.

Fforwm Mynediad i Bawb

Mae'r Fforwm Mynediad i Bawb yn fforwm yn ymwneud â chydraddoldeb sy'n cwrdd ychydig weithiau'r flwyddyn gyda'r diben o gysylltu gyda phobl o'r holl nodweddion gwarchodedig ar draws Blaenau Gwent, fel rhai gydag anableddau. Mae gan y fforwm aelodaeth amrywiol yn cynnwys grwpiau ac asiantaethau lleol yn ogystal ag aelodau'r cyhoedd. Ymgynghorir â'r grŵp ar amrywiaeth o faterion sy'n effeithio arnynt, megis ailgynllunio gwasanaethau.

Dogfennau Cysylltiedig