Pwyllgor Moeseg a Safonau

Mae gwaith y Pwyllgorau Safonau yn cynnwys hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad uchel a threiddgarwch mewn perthynas â'r Aelodau etholedig ac aelodau cyfetholedig yr Awdurdod ac mae'n cynnwys Aelodau Etholedig a Phersonau Annibynnol. 

Mae Pwyllgor Safonau Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn cynnwys yr aelodau canlynol:

  • Mr R Alexander (Chair)
  • Mr S Williams (Vice Chair)
  • Mr FR Lynch
  • Mrs S Rosser
  • Miss J White
  • Councillor L Winnett
  • Councillor M Cross
  • Councillor J Thomas
  • Councillor Josh Rawcliffe - Abertillery and Llanhileth Town Council

Gwaith diweddar y Pwyllgor

Dogfennau Cysylltiedig