Cynghorydd Tommy Smith

Cynghorydd: Tommy Smith

Ward : Sirhywi

Plaid Wleidyddol:  Welsh Labour / Llafur Cymru

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Ffôn Mudol : 07538 752247

Ebost: Tommy.Smith@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  1001