Cynghorydd Sue Edmunds

Cynghorydd: Sue Edmunds

Ward : Glyn Ebwy

Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn:

Ffôn Mudol :07807 293399

Email: Sue.Edmunds@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  354