Cynghorydd Ross Leadbeater

Cynghorydd:  Ross LeadBeater

Ward : Abertyleri & Six Bells

Plaid Wleidyddol:  Llafur Cymru /  Welsh Labour

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn: 07813 396672

E-bost: Ross.Leadbeater@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  835