Cynghorydd Malcolm Day

Cynghorydd: Malcolm Day

Ward : Cwmtyleri

Plaid Wleidyddol: Annibynnol

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Ffôn Mudol : 07813 396718

Ebost: Malcolm.Day@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd: 537