Cynghorydd Jules Gardner

Cynghorydd: Jules Gardner

Ward : Brynmawr

Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn: 07970 707209

Email: Jules.Gardner@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  600