Cynghorydd John C Morgan

Cynghorydd:  John C Morgan

Ward : Georgetown

Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru

Cyfeiriad:  19 Parc Sant Iago, Tredegar, NP22 4NH

Rhif Ffôn: 01495 726682

Rhif Ffôn Symudol: 07939 241486

E-bost:   John.Morgan@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  735