Cynghorydd John C Morgan

Cynghorydd:  John C Morgan

Ward : Georgetown

Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn Symudol: 07939 241486

E-bost:   John.Morgan@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  765