Cynghorydd Joanna Wilkins

Cynghorydd:  Joanna Wilkins

Ward : Cwmtyleri

Plaid Wleidyddol: Annibynnol

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Ffon Mudol : 07753 520567

Ebost : Joanna.Wilkins@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  525