Cynghorydd Haydn Leslie Trollope

Cynghorydd: Haydn Leslie Trollope

Ward : Tredegar

Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn Symudol: 07974 073170

E-bost: Hayden.Trollope@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  661