Cynghorydd Godfrey Thomas

Cynghorydd:  Godfrey Rhys Thomas

Ward : Cendl

Plaid Wleidyddol:  Annibynnol

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn Symudol: 07768 347691

E-bost:  godfrey.thomas@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd:  845