Cynghorydd David Hendry Wilkshire

Cynghorydd:  David Hendry Wilkshire

Ward : Rasa & Garnlydan

Plaid Wleidyddol:  Llafur Cymru

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Rhif Ffôn Symudol: 07854 057983

E-bost:  David.Wilkshire@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd: 597