Cynghorydd Chris Smith

Cynghorydd: hris Smith

Ward : Beaufort

Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Ffon Mudol : 07400 333531

Ebost : Chris.Smith@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd: 842