Talu eich Bil Ardrethi Busnes

Mae eich bil ardrethi busnes fel arfer yn daladwy mewn 10 rhandaliad misol o fis Ebrill i’r mis Ionawr canlynol. Gallwn gytuno ar drefniadau talu amgen mewn rhai amgylchiadau.

Debyd Uniongyrchol

Y ffordd hawsaf i dalu yw drwy ddebyd uniongyrchol.  Gellir trefnu hyn drwy ein ffonio. Ffoniwch 01495 355212 yn ystod oriau swyddfa.  Fel arall, mae ffurflen Debyd Uniongyrchol y gallwch ei hargraffu, ei llenwi a'i dychwelyd atom.  Gallwch dalu ar 2nd, 9th 16th and 23rd ain o bob mis.  Bydd angen eich rhif cyfrif banc, cod didoli eich cangen a chyfeiriad eich banc wrth law.  

Talu ar-lein

Drwy ymweld â’n swyddfeydd

Gallwch dalu mewn person yn unrhyw un o’n Swyddreydd arian.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Adran Trethi Busnes
Ffôn - (01495) 355212
Ffacs - (01495) 356132
Post – Adran Trethi Busnes, Swyddfeydd Bwrdeisiol, Y Ganolfan Dinesig, Glyn Ebwy, Gwent NP23 6XB
Ebost : NNDR@blaenau-gwent.gov.uk