Y Met

Canolfan ddiwylliannol a chynadledda newydd ei hadnewyddu yw’r Met sydd wedi’i leoli yng nghanol Abertyleri gan gadw nifer o’r nodweddion pensaernïol gwreiddiol o Oes Fictoria.

Mae’r prif awditoriwm yn aml-ddefnydd gyda’r gallu i’w ddefnyddio fel ardal berfformio yn ogystal â lle cyfarfod a gweithdai.

Am restr lawn o ddigwyddiadau ewch i  Aneurin Leisure neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01495 355945.

http://www.the-met.co.uk/  

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Canolfan Ddinesig, Glynebwy, Blaenau Gwent. NP23 6XB  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk